Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojna (SJSRY) - Training Centres

S.No. Institute Name Centre Manager Address Phone Email
1Indira Gandhi Computer Shaksharta Mission (Godda)Mr.Abhishek RajDistt- Godda,34
Godda, Godda, - 814101
8595008861NA
2Indira Gandhi Computer Shaksharta Mission(Dumka)Mrs. Sunena DeviRasikpur, (Near Basic School), Dumka Jharkhand,34
Dumka, Dumka, - 814101
8800105380NA
3Indira Gandhi computer Shaksharta Mission(Basukinath)Mrs. Sunena deviBasukinath Distt- Dumka, Jharkhand,34
Dumka, Dumka, - 814118
7739461842NA
4Indira Gandhi Computer Shaksharta Mission(Pakur)Mr.Rupesh kumar sahaPakur Distt- Pakur Jharkhand,34
Pakur, Pakur, - 816107
8800105380NA
5Indira Gandhi Computer Shaksharta Mission(Ranchi)Mr.Ziaul IslamNear Madina Masjid Hindpuri
Ranchi-1 Jharkhand,34
Ranchi, Ranchi, - 834009
8595008861NA